This page is in Latvian To see pages in English click here
VECO ĻAUŽU APRŪPE

Sidnejas Latviešu biedrība nerūpējas par vecļaužu aprūpi.

Bijušo biedrības organizāciju "Laima" ir atvietojusi jauna organizācija "Your Aged Care at Home". Informācija par šo organizāciju ir lasāma šajā dokumentā (pdf, angļu valodā).

Kontaktu informācija: Your Aged Care at Home
49–51 Stanley Street, Bankstown NSW 2200
Tel / Faks (02) 8764 3669
Epasts: youragedcare@optusnet.com.au

 


© Copyright Sydney Latvian Society